Łuszczyca - Informacje i Leczenie

Co to jest Łuszczyca?

Łuszczyca jest poligenową chorobą skóry i różne czynniki, takie jak zakażenia, leki lub ciężkie przeżycia, mogą ujawnić łuszczycowy fenotyp u osób ze skłonnościami do tego schorzenia. Istnieją pewne dowody na to, że różne cytokiny i funkcje immunologiczne mogą mieć udział w patogenezie, czyli mechanizmie powstawania choroby. Dolegliwość ta ma charakter przewlekły i nawracający, ze zmiennymi klinicznymi oznakami i objawami. Występuje u wszystkich ras i w każdej grupie wiekowej.

Więcej informacji:

Leczenie Łuszczycy

Obecnie dostępnych jest wiele terapeutycznych sposobów leczenia łuszczycy, żadna z tych metod jednak nie jest doskonała. Dotychczas wynalezione terapie i leki nie są w stanie wywołać trwałej remisji tego schorzenia skóry, czyli całkowitego wyleczenia i ustąpienia objawów. Często muszą być też podawane w sposób cykliczny lub ciągły, aby uniknąć niepożądanych, szkodliwych przypadków chorobowych, które musiałyby być leczone przez całe życie pacjenta.

Więcej o leczeniu:

Inne