Leki Biologiczne na Łuszczycę

Istnieje kilka leków biologicznych, które zostały zatwierdzone do leczenia umiarkowanie do ciężko nasilonej, przewlekłej łuszczycy plackowatej u osób dorosłych. Do środków tych należą Amevive (alefacept), Raptiva (efalizimab) i Enbrel (etanercept). Pierwszy z tych leków zostanie omówiony, jako prototyp dla tej klasy biologicznych produktów leczniczych.

Amevive (alefecept) jest immunosupresyjnym, dimerycznym białkiem fuzyjnym, które składa się z zewnątrzkomórkowej, wiążącej CD2 części LFA-3, połączonej z częścią Fc ludzkiej IgG1. Jest przeznaczony do leczenia dorosłych pacjentów z umiarkowaną lub ciężką, przewlekłą łuszczycą plackowatą, którzy są kandydatami do leczenia systemowego lub fototerapii.

W testach klinicznych, pacjenci otrzymywali zastrzyki z albo 7,5 mg Amevive dożylnie, albo 15 mg leku domięśniowo, raz w tygodniu przez okres 12 tygodni. Odsetek pacjentów, którzy osiągnęli całkowite lub prawie całkowite ustąpienie zmian chorobowych, wysniósł odpowiednio 11% i 14%.

Głównym skutkiem ubocznym alefaceptu jest zależne od dawki zmniejszenie liczby krążących limfocytów T CD4+ i CD8+. Limfocyty T CD4+ muszą być monitorowane przed i podczas leczenia łuszczycy Amevive.

Lek ten może także zwiększać ryzyko nowotworów i zakażeń oraz reaktywować ukryte, przewlekłe infekcje, co znajduje odzwierciedlenie w testach klinicznych. Najpoważniejsze działania niepożądane obejmowały limfopenię (zmniejszenie liczby limfocytów we krwi), nowotwory, poważne zakażenia wymagające hospitalizacji oraz reakcje nadwrażliwości. Nowotwory wystąpiły u 1,3% pacjentów leczonych Amevive, w porównaniu do 0,5% w grupie placebo. Większość nowotworów stanowiły nowotwory skórne, płaskonabłonkowe i podstawnokomórkowe. Jednak zostały zdiagnozowane także 3 przypadki chłoniaków.

Ponieważ alefacept został zatwierdzony do leczenia łuszczycy stosunkowo niedawno, bezpieczeństwo tego leku biologicznego nie jest tak dowiedzione, jak w przypadku metotreksatu i innych produktów leczniczych na łuszczycę, które są używane od wielu lat.