Metotreksat na Łuszczycę

Metotreksat jest antagonistą kwasu foliowego, zatwierdzonym do leczenia poważnych, opornych, powodujących inwalidztwo przypadków łuszczycy, która nie reaguje wystarczająco na inne formy terapii. Maksymalnej poprawy można się spodziewać po 8-12 tygodniach leczenia łuszczycy metotreksatem. W jednej serii testów klinicznych, przeprowadzonej przez A. Nyfors w Duńskim Biuletynie Medycznym, zaobserwowano ponad 75% poprawy u 90% pacjentów, z ogólnej liczby 248 osób, biorących udział w badaniu. Ze 141 pacjentów z łuszczycą paznokci, pełne ustąpienie objawów odnotowano u 63 osób (44,7%).

Przeciwwskazania do stosowania metotreksatu obejmują między innymi:

Metotreksat jest produktem leczniczym w kategorii X podczas ciąży, jako że jest ludzkim teratogenem, który może powodować uszkodzenia czaszki i brak palców u płodu. Jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży z łuszczycą. Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny rozpoczynać leczenia choroby metotreksatem, dopóki ciąża nie zostanie wykluczona i powinny zostać w pełni uświadomione, odnośnie poważnego ryzyka dla płodu, występującego u kobiet, które zajdą w ciążę podczas kuracji tym lekiem. Ciąży należy unikać, jeśli którykolwiek z partnerów otrzymuje metotreksat: w ciągu okresu terapii i co najmniej trzy miesiące po jej ukończeniu u pacjentów płci męskiej oraz w czasie leczenia i co najmniej jeden cykl owulacyjny po jego zakończeniu u pacjentek płci żeńskiej.

Najpoważniejsze skutki uboczne metotreksatu u pacjentów z łuszczycą obejmują ostrą lub przewlekłą hepatotoksyczność, marskość wątroby, leukopenię, małopłytkowość, niedokrwistość, w tym niedokrwistość aplastyczną i rzadko śródmiąższowe zapalenie płuc. Po odstawieniu metotreksatu zdarzają się przypadki wystąpienia łuszczycy erytrodermalnej. Inne efekty uboczne tego leku to między innymi zapalenie jamy ustnej, nudności i wymioty, łysienie, nadwrażliwość na światło oraz pieczenie zmian skórnych.

Wiele badań preskriningowych musi zostać wykonanych przed użyciem metotreksatu w leczeniu łuszczycy, w tym biopsja wątroby u pacjentów z czynnikami ryzyka odnośnie wystąpienia choroby wątroby. Wszystkie osoby, które otrzymają skumulowaną dawkę leku 1,5 g, co może nastąpić po 2 latach ciągłego używania, muszą mieć przeprowadzoną biopsję wątroby.