Przyczyny Łuszczycy

Istnieją pewne dowody naukowe wskazujące, że układ odpornościowy ma udział w mechanizmie powstawania łuszczycy. Najmocniejsze dowody istnieją na powiązanie tej choroby skóry z głównym układem zgodności tkankowej (MHC), usytuowanym na krótkim ramieniu chromosomu 6 i jej powiązanie z kilkoma antygenami zgodności tkankowej (HLA): HLA-B13, HLA-B17, HLA-B37 i HLA-Bw16. Najsilniejsze ryzyko rozwoju łuszczycy wiąże się z HLA-Cw6.

Niektóre obserwacje sugerują, że częściowo do łuszczycy może doprowadzać pośredniczony przez limfocyty T mechanizm oraz że jest ona właściwie chorobą systemową, z objawami skórnymi będącymi tylko jednym ze składników. Ma to odzwierciedlenie w innych przejawach klinicznych schorzenia, takich jak: objaw Koebnera, podniesiony poziom kwasu moczowego, który może prowadzić do dny moczanowej, lekka anemia, podwyższony ESR (odczyn Biernackiego), podwyższona alfa2-makroglobulina, aberracje immunoglobuliny, w tym podwyższony poziom IgA i podwyższona ilość kompleksów immunologicznych, łuszczycowa artropatia, pogarszanie stanu choroby przez czynniki systemowe, takie jak stres, leki i ogniska zakażenia oraz formy łuszczycy zagrażające życiu.